Sunday, August 30, 2009

Mikkels private helvete 8

Thursday, August 27, 2009

Mikkels private helvete 7

Wednesday, August 26, 2009

Mikkels private helvete 6

Tuesday, August 25, 2009

Mikkels private helvete 5

Mikkels private helvete 4

Monday, August 24, 2009

Mikkels private helvete 3

Mikkels private helvete 2

Mikkels private helvete 1

Monday, August 10, 2009

En komplett, destruktiv analyse av tingenes tomhet