Saturday, May 02, 2009

Rystende æreskrenkelser fortsetter

Vil norsk presse aldri slutte å hetse uskyldige samfunnstopper? Igjen langer Dagbladet ut med skjellordene sine, og denne gangen er det KrF som får gjennomgå. De går faktisk så langt at de kaller Dagfinn Høybråten en "kloakkfitte." Uhørt! Rystende!

Uten vaktbikkjen SHÄDY ÄCRES ville den venstrevridde kommunistpressen fritt sluppet avsted med de grove æreskrenkelsene sine! Støtt vår kampanje for moralske verdier! La Siv slippe til! Det er tross alt fortsatt norsk kultur som råder i dette landet!

2 Comments:

Blogger Mikkel said...

Mente du: kloakkrotte?

11:06 am  
Anonymous Anonymous said...

Isåfall dypt krenkende..
For rotta...

11:18 am  

Post a Comment

<< Home