Saturday, May 30, 2009

Den onde IvanFriday, May 29, 2009

Demo kl. 17:00 foran TV2-huset

Fordi vi er mot fri presse og ytringsfrihet! ...eller, nei vent. Nå ble jeg usikker. Kanskje det er fordi TV2 finansierer fascistisk virksomhet? Appeller ved bl.a. den verdensberømte Mikkel Grüner! Ingen kulturelle innslag, jeg lover! Fri bar! Nei, det var det visst ikke. Da må jeg ha misforstått.

-----------

ADDENDUM: Her følger, på oppfordring, et unikt blikk inn i hodet til en populistisk demagog. Mine notater til en appell i forbindelse med David Irvings besøk i Norge, finansiert av TV2:

Kamerater!

Hva er D.I.? Iflg. pressen: Omstridt historiker, forfatter av omstridte historiske verker, omstridt forsker. Lite "omstridt" ved Irving. bred enighet om hva han er. Han er ikke historiker: Ingen historisk utdannelse, samlet vitenskapelig miljø avvist bøker og artikler som løgn. Tapt mange rettssaker og uønsket mange land. Avsonet flere fengselsdommer for sin virksomhet.

Hans livsverk over tid gått fra svermeri for kjente fascistiske figurer, til betydelig arbeid FOR den fascistiske ideologi, og et forsøk på å benekte fascismens forbrytelser ved: tåkelegge historiske fakta. Bl.a. benekte Holocaust, Hitler-Tysklands forsøk på å utrydde det jødiske folk i Europa.

Politisk er D.I. i konstant bevegelse lengre ut mot den ekstreme høyresiden. Om selv tror på egne løgner kan være uklart.

Sannheten: David Irving er fascist. (X for eff.) ---- >Beskriver seg selv som "moderat fascist", (hva det så betyr - enten eller).

Det han bedriver kun beskrives som pol. virksomhet. Lever bl.a. av å skrive fascistisk litteratur, ja, men ikke alt - aktiv på en rekke fronter. Dette er en industri. Konstant foredragsturne rundt i verden. Knytter bånd ml. tyske, franske, spanske, engelske nyfascister. Bygger nettverk og organisasjoner. Har f.eks. tidligere søkt å samle den engelske ekstr. høyreside i ett parti under eget banner. (ekspl. Mosley, Brit. Union of Fasc.??) .

IKKE en marginalisert særing med "omstridte" meninger.

Sannheten er: David Irving er en fascistisk ideolog og politiker.

(X for eff. ------>) Kommet frem at TV2 nå nylig betalt Irvings reise og opphold i Norge for intervju.

Nå føles det litt rart å skulle stå her og måtte forklare TV2 hvorfor vi synes det er problematisk at tv-kanalen finansierer fascistisk virksomhet i Norge. Men det gjør vi altså.

---

Ville TV2 betalt reise og opphold for Joseph Goebbels?

TV2 vil fortelle oss at bare rapporterer nyhetene. At D.I.s fascistiske propag. har nyhetsverdi. At i ytringsfrihetens navn, hellige, rene, jomfruelige ytringsfrihet.

Retorisk grep som etterhvert har måttet venne oss til. Hver gang pr. fasiliterer flertallets hets mot mindretallet, gjør seg til mikrofonstativ for de mest motbyd. kreftene i samfunnet, hver gang legitimerer ekstreme, rasistiske synspunkter ved å mangfoldiggjøre dem, så ----- gjøre seg uangripelige ved å bruke ytringsfriheten som skjold. Feigt og uærlig.

Ikke stå her og angripe ytringsfriheten - DOG kritisere nyhetsmedienes valg av hvilke ytringer de velger å videreformidle, og hvilken måte de gjør det på. Ytringsfriheten er min, og David Irvings, rett til si hva vi tenker i et fritt samfunn. (At Irving som fascist ønsker å frata meg den retten er en annen sak.) (X for eff.)

Ytringsfriheten ikke PLIKT til å kringkaste enhver ekstrem ytring. I HVERT FALL ikke et carte blanche til å finansiere virksomheten til en fascistisk propagandist.

Vi vet at mediene ikke bare formidler nyheter, "fakta", ---> formidler fortellinger. Fort. først og fremst være underholdene. Måten mediene underholder oss er bl.a. ved å skape og oppretholde konflikt. Her er TV2 absolutt ikke alene. Fenomen som har forgiftet off. debatt i årevis.

Skjermbildet av bordet ---> debattantene hver sin side, med den "nøytrale", "objektive" pressen som ordstyrer i midten. Ikke for å bli enige, eller kompromiss, eller finne beste løsningen for involv. parter - nei. Søker uenigheten. Holder liv i konflikten, energien, spenningen som mediefortellingen lever av. Mediefortellingen slutter aldri. Ingen lever lykkelig til dagers ende, for så ---> ikke noen grunn til å tenne for fjernsynet i morgen.

Konflikten må holdes i live. Ellers forvinner seerne, og hvis seerne forsvinner, forsv. annonsørene.

Problemet: at fremstillingen av samf. debatten som akse 2 poler ikke bare en forenkling: I noen tilfeller direkte farlig. Farlig når med. gir stemme til ekstr. krefter og synspkt. på måte som trekker dem inn og gjør dem likeverdige, gjør dem legitime.

------

Men hva er det som er så farlig med det da, vil noen spørre. Tanker bare tanker.

Tanker omsettes ---> handlinger. Tanker ----> stemmer ved neste stortingsvalg, hvor vi for første gang ser en reell risiko for at FrP kan komme i regjering, med sin muslimhets, sine lukkete asylmottak og sine eutanasilover. Foreløbig ----> bare tanker. Tankene ut av hodet gjennom munnen, og fra munnen over i mikrofonen (pek for eff.), inn gjennom ørene ---> inn i hodet på andre idioter.

Vi har sett hvordan klimaet i den den off. debatt gradvis, i løpet siste 10-15 årene mer og mer giftig. Sett hvordan TV2 har bidratt til dette. Husker Oddvar Stenstrøm ledende spsml: "Synes DU det greit at invandrerne kommer her og voldtar datteren din, eller vil du heller ha FrP i regjering? Ring inn og stem. "

Gammelt nytt at kommersielle tv-kanalen TV2 representerer høyrekreftene i dette landet. Det har vi vennet oss til, og det er på en måte greit. (?)

Men finansiere D.I. har TV2 ny rolle som iscenesetter, event-byrå for nyfascismen -----> IKKE greit.

Vet ikke helt hvordan forklare det i et språk som TV2 forstår. Men når TV2 klemmer David Irving inn som en slags fascistisk wienerpølse (?) i en sandwich mellom Mot i Brøstet og Hotel Cæsar, så blir det ikke bare usmakelig, det blir direkte helsefarlig.

Ikke være så mye å kreve av TV2 at for fremtiden avstår fra å finansiere fascistisk virksomhet. (X)

Takk.

-----

(Hvis tid: Norgespatriotene, Vigrid stiller lister til valget ved høsten, TV2 finansierer indirekte deres valgkamp - Irving har meldt ankomst til sommer)

(Hvis tid: Problematikk hotellene Lillehammer: Irving tjente 150.000 kr. på TV2 sin dekn.)

Tuesday, May 26, 2009

Det burde ikke være nødvendig å si det, men

Monday, May 25, 2009

Meanwhile, in the great wiretap in the sky

Sunday, May 24, 2009

Tragikomisk (men glamorøs) politisk quiz

Er du en av de mange som ikke helt vet hva de skal mene om kommunesammenslåinger og oljeboring i Lofoten? Lurer du fælt på hva du skal stemme til høsten?

Fortvil ikke.

SHÄDY ÄCRES presenterer idag en spennende og glamorøs quiz som vil hjelpe deg med å treffe det riktige valget.

"fortell meg ditt postnummer, og jeg skal fortelle deg hvor du bor," sies det, og det er vel altid en kjerne av sannhet i slike gamle ordspråk.

Det eneste du trenger å gjøre er å se på den nedenstående plansjen, og det vil øyeblikkelig bli klart hvem nettopp du bør identifisere deg med i det politiske spektrum.

Er du klar til å finne din sanne identitet? Klikk HER!

Friday, May 22, 2009

Overraskende flertall for fiktivt parti

En ny meningsmåling utført av SHÄDY ÄCRES i samarbeid med Laboratoire Garnier og Clinomyn med Polynam viser et overraskende flertal for et politisk parti som ikke eksisterer. Hvis det var stortingsvalg idag ville et flertall av befolkningen ifølge undersøkelsen stemt på Det Fiktive Partiet mot Meningsmålinger og Spørreundersøkelser, som ble stiftet inne i mitt hode akkurat nå. Så mange som 93% av de spurgte uttalte at de var lei av tendensiøse bestillingsverker i form av politiske målinger som søker å påvirke velgerne i den ene eller den andre retningen, og mange sa i tillegg at de var lei av livet generelt. Feilmargin for målingen er 0.004%.

Tuesday, May 19, 2009

The wunderbar adventures of POLDI

It's not always easy being Kameradschaftsführer der Hitlerjugend Marine.

Pssssst!

Kjære PST.

Jeg ser dere har vært inne og sett litt på SHÄDY ÄCRES, og det synes jeg er stas.Jeg håper virkelig ikke jeg såret dere ved å kalle dere en flokk halvsvenske grøftepulere. Det var bare en spøk. Jeg er ikke engang sikker på hva det betyr - kanskje det ikke er en fornærmelse engang? Det er vel ingenting galt med å være halvt svensk, og i et pluralistisk samfunn må vi bare godta at folk puler i grøftene.

Dessuten har jeg enorm respekt for det viktige arbeidet dere gjør med å overvåke potensielt farlige miljøer og vurdere trusselbilder og så videre. Jeg skulle gjerne likt å høre deres trusselvurdering av Fremskrittspartiets velgere. Er de til fare for samfunnet, tror dere? Ha ha, jeg bare tuller. I et pluralistisk samfunn må vi godta at noen er asosiale rasister.Dere stemmer vel Arbeiderpartiet de fleste av dere som alle andre, tenker jeg. Er det naivt å tro? Kanskje det er det. Kanskje de fleste av dere stemmer borgerlig, det har det jo vært tradisjon for i politiet. Vi vet at Norsk Politiforbund i desember 1940 oppfordret til medlemskap i Nasjonal samling, og ved krigens slutt i 1945 hadde så mye som 40% av polititjenestemennene og 60% av politiembetsmennene vært medlem i NS.

Hva dere politifolk stemmer idag får være deres privatsak. Såpass rause må vi være i et pluralistisk samfunn. Selv er jeg sosialist, som alle andre siviliserte mennesker. Jeg håper det er greit for dere, for det har det jo ikke altid vært.

Men den tid er forbi, og jeg skal ikke laste dere. Dere gjør jo bare jobben deres, ikke sant? Og jeg gjør min. I virkeligheten er vi ikke så forskjellige. *Stryker hvit angorakatt*

SHÄDY ÄCRES har så få lesere at vi må ta vare på de vi får. La oss derfor gjøre en avtale: Hvis dere lover å lese bloggen min av og til, og kanskje følge litt med på twitter, så skal jeg til gjengjeld love dere å avstå fra konspiratorisk virksomhet fire dager i uken.

Med venlig hilsen

Mikkel Grüner (kriminelt geni)

P.S.: Dere vet hvor dere kan få tak i meg hvis det er noe dere lurer på. D.S.

Monday, May 18, 2009

Jeg vil click to view mappa mi!

Jeg er sjokkert - SJOKKERT - over å lese dette i Dagbladet:

"Flere personer er i dag under overvåkning etter at de har framsatt alvorlige trusler mot politikere og andre på nettet. Holme bekrefter at flere trusler på det som betegnes som nye eller sosiale medier det siste året også har resultert i konkrete politiaksjoner."

Med tanke på mine aktiviteter i det siste er dette selvsagt ikke udelt positive nyheter. Ettersom jeg ikke har truet noen, bare køddet litt med hodene deres, velger jeg dog foreløbig å tro at PST ikke overvåker meg. Skulle jeg ta feil i dette er de i så fall en flokk halvsvenske grøftepulere. Ha ha - jeg bare kødder, PST! Dere er sikkert kjempegreie folk, helt seriøst. Og unnskyld til dere halvsvensker og grøftepulere også.

Nei, jeg er mer redd for konsekvensene av de fire eggene vi kastet gjennom vinduet på en forbipasserende bil full av russejenter her forleden kveld fordi de plaget oss med en megafon, men det er en anden historie.

Jeg biter meg ellers merke i følgende avsnitt:

"Eirik Løkke er kampanjerådgiver med ansvar for sosiale medier i Høyre. Også Høyres erfaringer er stort sett positive.

- Vi opplever at enkelte kommer med kommentarer som er helt på siden i ulike sammenhenger, men vi har ikke måttet fjerne noen trusler, sier Løkke til Dagbladet."


Ha ha. Jeg kunne si litt om partiet Høyre og om sosiale medier, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, og jeg er redd for at jeg ikke ville kunne klare å stoppe hvis jeg først gikk igang. La oss bare si at jeg etterhvert begynner å glede meg noe JÆVLIG til valgkampen.

Det er mange ulemper ved å være medlem av et parti som ikke har en eksklusjonsparagraf, men jeg begynner å tro det kan være noen fordeler også.

I just had a great idea for a children's book

The story is all about Poldi, a Kameradschaftsführer in the Hitlerjugend Marine, and his simply wunderbar adventures.

Poldi travels all over Europe, North Africa and huge chunks of Russia to fight the enemies of the Reich and make friends with all the manly heroes of the Waffen SS.

If you're interested in Poldi, and want to know more about his wunderbar adventures, please send me 500 shining new Deutschmarks. Remember to enclose a self-addressed and stamped envelope marked "gay nazi children's book."

Sieg Heil.

Bård Vegar Solhjell går i den store saksen

Sunday, May 17, 2009

GRATUMLERER MED KNOGLEHUSET!!!!

Kast venligst ikke egg på knoglen og dronningen.

Thursday, May 14, 2009

Hitler Jugend reemerges


More here.

Wednesday, May 13, 2009

Jeg bygger en trappe ut i ingenting


Fordi jobben min er så meningsfull må jeg koble av med å gjøre noe absurd og slitsomt.

Monday, May 11, 2009

Kloakkfitte-effektenSå det er altså dette folket vil ha. Interessant.

Friday, May 08, 2009

En twitter-terrorists bekjennelser

Det begynte så uskyldig. Jeg la merke til at Dagbladet.no importerte tweets med hashtag'en #Aker og la dem ut i en ellers fullstendig likegyldig artikkel om Kjell Inge Røkke. Av en eller anden grunn irriterte det meg grenseløst. Det føltes rett og slett feil at Dagbladet så nonchalant høstet småfolks meninger om storfolk.

Mellem linjene lå det en rekke synspunkter som jeg er uenig i: At storfolks meninger er verdt penger, mens småfolks meninger bør være gratis. At man ikke engang trenger å vurdere å gi kompensasjon, at man kan bemektige seg tankene og meningene deres uten å innhente tillatelse. Dels fordi man som en stor medieaktør har muligheten, men også fordi småfolk bare bør være lykkelige over å få lov å komme til orde. At alle småfolk innerst inne er wannabes, som intet høyere ønske har enn å bli kringkastet, få sine femten minutter på Paradise Hotel.

Hvis det er sådan det skal være så skal dere faen meg få høre fra meg, tenkte jeg. Jeg skrev den saftigste æreskrenkelsen jeg kom på. Hva er vel verre enn en "horefitte?" En "syfilitisk horefitte", selvsagt.Til min overraskelse gikk den rett igjennom. Det var ingen form for moderasjon eller redigering i den andre enden. Det var en åpen mikrofon, ja, fordi det var avlytting.

Etterpå forsto jeg at flere andre hadde gjort det samme som Dagbladet: Dagsavisen, Aftenposten og ABC Nyheter hadde alle plukket opp mitt lille oppstøt. Bloggposten jeg skrev åpnet en interessant debatt om bl.a. åndsverksloven og medienes redaksjonelle ansvar. Og ikke minst om fargen på mine links. De er blå, hvis noen skulle være i tvil.

Jeg er fortsatt ikke sikker på om det strengt tatt er lovlig å kringkaste mine tweets i en nettavis uten å innhente tillatelse. Hashtag'en i seg selv kan ikke sies å være en implisitt tillatelse - det kan være andre grunner til å tagge #Aker enn et ønske om komme i Dagbladet.

Skal jeg forstå det slik at mine tweets tilhører den offentlige sfæren, bare fordi hvem som helst potensielt kan lese dem? Jeg mener nei. Mitt forhold til Twitter er regulert av en brukeravtale som klart uttrykker at opphavssretten er min og min alene. Det er i mine øyne stor forskjell på en privatperson som leser min twitterfeed, og et mediehus som bruker mine tekster i kommersielt øyemed. Om ikke juridisk, så i alle fall moralsk.

Uansett var det bare å gi gass, og da KrF åpnet sitt landsmøte slo jeg til igjen. Denne gangen hadde jeg tid til å sortere de verste skjellsordene jeg kunne komme på. Jeg vurderte "fjasemikkel" og "pulverheks", men kom frem til at "kloakkfitte" passet ypperlig på homofobe, patriarkalske KrF.I ettertid ser jeg selvsagt at dette var kritikkverdig. Jeg hadde brukt ordet "fitte" som skjellsord to ganger på rad, noe som medførte en del syting fra feministjævlene. OK greit, jeg tar den, tenkte jeg, og i påvente av mitt neste offer gikk jeg på jakt etter kjønnsnøytrale skjellsord dypt nede på bunnen av folkedypet.

Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg krysset fingrene for kongehuset, men så ble det altså partiet Høyre som kom i siktekornet neste gang.Det var nå det for alvor begynte å bli interessant. Jeg fikk pludselig en god del negativ respons på min etter mitt syn nok så uskyldige mediesatire. Tro det eller ei, men det overrasket meg faktisk at noen reagerte overhodet. Don't feed the troll, osv.Spesielt var det denne bjornof, Høyres nettredaktør Bjørn Ove Fjellandsbø, som overhodet ikke kunne se det humoristiske i å kalle Erna Solberg en "dyslektisk amøbedildo". Han prøvde i fullt alvor å moderere meg inne på selve twitter, som om taggen #hlm på magisk vis tilhørte partiet Høyre. Det som forvirret meg mest var den insisterende bruken av det for meg ukjente begrepet "sakelig". Jeg måtte være "sakelig", og slutte med mitt sosialistiske tull. WTF bitch?

Dette måtte jeg se nærmere på. Jeg forsto at Høyre hadde en twitterfeed skjult på et hemmelig sted langt inne i dypet av de labyrintiske sidene deres. Det tok meg mange grufulle timer å lokalisere den, og underveis ble det pinlig klart at skolepartiet Høyre hadde alvorlige problemer med å uttrykke seg skriftlig.Dette var det synet som møtte meg da jeg endelig fant frem. Det er Bjørn Ove til høyre i bildet.Jeg gjorde mit syn klart for Bjørn Ove, og noterte meg hans synspunkter, i god sokratisk ånd.Bjørn Ove var ikke imponert. Han "utestengte" meg og hele mitt sosialistiske tull fra Høyres sider (les: Sluttet å stjele mine tweets), og dedikerte en hel side av landsmøtebloggen sin til å forklare verden hvorfor dette ikke på noen måte var sensur. Til hans ære skal det sies at han tok til seg min korrektur, og endret overskriften på bloggen sin. Så noe godt kom det da ut av det.SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR
SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR
SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR
SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR
SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR
SAKELIG SAKELIG SAKELIG TILTAKS PAKKE SYNTAX ERROR

På hvilken måte er det ikke morsomt?

Jeg vil gjerne avslutte denne herlige fortellingen fra det virkelige liv med en klassiker fra SHÄDY ÄCRES sitt etterhvert så omfangsrike arkiv. Det er luftskipet Hindenburg til venstre i bildet, med døren på gløtt for den somalier-etende Corruptosaurus. Grrr!

Sov trygt, alle mine små kanarifugler der ute i internettland, og drøm søtt. Husk at mens dere sover de uskyldiges søvn vaker SHÄDY ÄCRES, borgerjournalistikkens svar på en håndfull råtne tomater rett i fjeset på folk vi ikke liker.

Thursday, May 07, 2009

WizTV Cribs


This is so lame I'm not even sure it qualifies as a joke.

Wednesday, May 06, 2009

Erna beskyldes for å være overvektig & ordblind

Vil disse skamløse personangrepene da ingen ende ta! Hvorfor er det altid de svakeste i samfunnet som må unngjelde for den venstrevridde kommunistpressens blodtørst? Denne gangen er det de overvektige og de ordblinde som får gjennomgå, til og med rullet sammen i én stor, saftig pølse: Erna Solberg, selve symbolet på alt som er herlig med kapitalismen.

Bekjemp kommunistpressen! Støtt SHÄDY ÄCRES sitt korstog for sunne verdier! Stopp hetsen av Nina Karin Monsen! La Siv slippe til! Folket forlanger det!Og til alle dere feministjævler som har klaget på skjellsordene: Jeg håper dere er fornøyde nå! Dere burde skamme dere! Stakkars Erna!

Idea for arty art project

Bad drawings of random online news pages.

Sunday, May 03, 2009

More psychic art: I predict return of Vikings