Tuesday, December 15, 2009

Refleksjoner nå i juletiden

Nei, nå har jeg aldri! Sannelig om ikke! Går det an? Går det an? Og så til de grader. Men når det er sagt: Julen står for døren.

Et barn er født i Betlehem, sies det, men personlig er jeg mer opptatt av de nære ting. Den gode samtalen. Å være der for noen. Noen som trenger at man er der. For vi trenger alle å bli sett. Det er så mange som ikke blir sett skikkelig. De står bare der, men ingen ser dem. Hallo? Er her noen? Ja faktisk, lyder svaret, jeg er her. Jeg har følelser og tanker, og med stor sannsynlighet en diagnose. Se meg! Se diagnosen min! Skal vi danse?

Det handler om identitet. Det handler om penger. Det handler om å leve. Det handler om å handle. Det handler om å ha handlingsrom og handlekraft. Det handler om diagnosen min, som gjør meg helt handlingslammet. Se meg! Se hvor lam jeg er i handlingene mine! Skal vi danse? Skal vi danse, spør jeg? Men så se dog på meg menneske, der du haster forbi uten tanke for annet enn langt viktigere og mer interessante ting enn meg og diagnosen min.

For er det ikke nettopp slik? Er det ikke sånn at vi alle? Har vi det ikke ofte på den? Kan det tenkes at vi under tiden? Bør det være sånn for samer? Sassa sussu si sar sar sooooo? Mange ganger har jeg tenkt at. Ikke bare i julen må vi. Reflektere over det å være der for. Hverandre og se de som ikke blir. Sett er viktig, veldig. Viktig.

Takk. Og Gud velsigne de som.

Dette budskapet ble betalt av Superba Krill - krill for kjennere.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Det är precis så här vi vill se posterna. Rätt förhållande mellan bild och budskap. Texten i centrum. Mikkel naken och kraftfull. Givande med båda halvorna av sin förunderlige hjärna. Lite mer från den ena delen.

10:32 pm  
Blogger Mikkel said...

Skremmende presis kritikk, det må jeg si.

10:53 pm  

Post a Comment

<< Home