Thursday, September 03, 2009

Mikkels private helvete 9

9 Comments:

Blogger LenaSG said...

Nå forutsetter du at han ikke bare får en kilevink med hatten hver gang han prøver seg.

10:06 pm  
Blogger Mikkel said...

Nå forutsetter DU at han ikke VIL ha en kilevink.

10:20 pm  
Blogger Mikkel said...

"NARKO!"

10:29 pm  
Blogger Mikkel said...

"KNARK!"

10:29 pm  
Blogger børvis said...

"TANNKREM!"

11:16 am  
Blogger Mikkel said...

Ha ha!

"MUSKAT!"

"BANANSKALL!"

11:21 am  
Blogger mrtn said...

KANELSTANG!

6:46 pm  
Anonymous Sara said...

Martin har aldri lest Gateavisa, med andre ord.

7:44 pm  
Blogger mrtn said...

Selvsagt har jeg det. Misforsto jeg vitsen?

10:28 am  

Post a Comment

<< Home