Wednesday, September 09, 2009

Mikkels private helvete 14

6 Comments:

Blogger LenaSG said...

Sånn har jeg det også i dag.

2:05 pm  
Blogger Fucked Up Forlag said...

I like this dark shit.

2:09 pm  
Blogger Mikkel said...

Noen puttet for mange peanøtter i min dry martini i går.

4:26 pm  
Blogger LenaSG said...

This comment has been removed by the author.

12:44 pm  
Blogger LenaSG said...

Tee many martoonies?

12:46 pm  
Blogger Mikkel said...

Tee many martoonies. Tee hee tee hee.

3:31 pm  

Post a Comment

<< Home