Wednesday, August 26, 2009

Mikkels private helvete 6

2 Comments:

Anonymous Kgl said...

Dere er tilbake takk og lov. Ganz wunderschön. Serien som gir en helt ny dimensjon til begrepet politisk ukorrekt.

10:54 pm  
Blogger Mikkel said...

Ja, jeg blir selv litt sjokkert av og til.

12:20 am  

Post a Comment

<< Home