Saturday, June 06, 2009

#Twitterevangeliet

Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra Google Earth at all verden skulle fotograferes.

Dette var i Obamas første presidentperiode. Og alle ble stående hvor de var for å la seg fotografere.

Men også Kenneth fra Loddefjord ble stående hvor han var for å la seg fotografere, sammen med Celina, som var fruktsommelig.

Men det skjedde mens de bare sto der, da kom tiden da hun skulle føde.

Og hun fødte sin sønn den førstefødte, og svøpte ham og la ham i baggasjerommet, fordi Helse Bergen hadde nedlagt to fødeavdelinger.

Og det var noen deltidsansatte der på bensinstasjonen, som var ute på parkeringsplassen for å ta seg en røyk.

Og se, et romvesen stod for dem, og lyste opp hele parkeringsplassen, og de ble meget forferdet. Og romvesenet sa til dem: Forferdes ikke!

For se, jeg forkynner eder noe kult, som skal vederfares både nordmenn og innvandrere!

Eder er i dag en klarsynt healer født, som er Remi fra Loddefjord.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn svøpt, liggende i et baggasjerom.

Og straks var det hos romvesenet masse kloner og roboter og jedi-riddere, som lovet den lyse side av kraften og sa:

Ære være den lyse side av kraften, og fred på jorden, i jordboerne dens velbehag.

Og det skjedde da romskipet fløy bort fra dem opp til himmelen, da sa de deltidsansatte til hverandre:

Vi må heller gå ut på parkeringsplassen og sjekke om det stemmer.

Og de skyndte seg og kom og fant både Celina og Kenneth, og barnet som lå i baggasjerommet.

Og da de hadde sett det, twittret de om dette barnet, og de blogget det, og de oppdaterte statusen sin på Facebook.

Og alle på vennelisten deres undret seg over det som ble sagt dem, men Celina downloadet alle ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.

Og de deltidsansatte vendte tilbake til bensinstasjonen, og priste kraften for alt de hadde hørt og sett, sånn som det var blitt sagt dem.

2 Comments:

Blogger mrtn said...

Dette er det fineste jeg noensinne har lest idag.

2:53 pm  
Blogger anon said...

tenk på dine engelske lesere ... dayna skrev under lenken på facebook: (must find norwegian to english online translator...)

5:28 pm  

Post a Comment

<< Home