Tuesday, May 19, 2009

Pssssst!

Kjære PST.

Jeg ser dere har vært inne og sett litt på SHÄDY ÄCRES, og det synes jeg er stas.



Jeg håper virkelig ikke jeg såret dere ved å kalle dere en flokk halvsvenske grøftepulere. Det var bare en spøk. Jeg er ikke engang sikker på hva det betyr - kanskje det ikke er en fornærmelse engang? Det er vel ingenting galt med å være halvt svensk, og i et pluralistisk samfunn må vi bare godta at folk puler i grøftene.

Dessuten har jeg enorm respekt for det viktige arbeidet dere gjør med å overvåke potensielt farlige miljøer og vurdere trusselbilder og så videre. Jeg skulle gjerne likt å høre deres trusselvurdering av Fremskrittspartiets velgere. Er de til fare for samfunnet, tror dere? Ha ha, jeg bare tuller. I et pluralistisk samfunn må vi godta at noen er asosiale rasister.



Dere stemmer vel Arbeiderpartiet de fleste av dere som alle andre, tenker jeg. Er det naivt å tro? Kanskje det er det. Kanskje de fleste av dere stemmer borgerlig, det har det jo vært tradisjon for i politiet. Vi vet at Norsk Politiforbund i desember 1940 oppfordret til medlemskap i Nasjonal samling, og ved krigens slutt i 1945 hadde så mye som 40% av polititjenestemennene og 60% av politiembetsmennene vært medlem i NS.

Hva dere politifolk stemmer idag får være deres privatsak. Såpass rause må vi være i et pluralistisk samfunn. Selv er jeg sosialist, som alle andre siviliserte mennesker. Jeg håper det er greit for dere, for det har det jo ikke altid vært.

Men den tid er forbi, og jeg skal ikke laste dere. Dere gjør jo bare jobben deres, ikke sant? Og jeg gjør min. I virkeligheten er vi ikke så forskjellige. *Stryker hvit angorakatt*

SHÄDY ÄCRES har så få lesere at vi må ta vare på de vi får. La oss derfor gjøre en avtale: Hvis dere lover å lese bloggen min av og til, og kanskje følge litt med på twitter, så skal jeg til gjengjeld love dere å avstå fra konspiratorisk virksomhet fire dager i uken.

Med venlig hilsen

Mikkel Grüner (kriminelt geni)

P.S.: Dere vet hvor dere kan få tak i meg hvis det er noe dere lurer på. D.S.

5 Comments:

OpenID lothiane said...

Hahaha!

Også så positivt med denne utstrakte hånden, dette må vel smelte ethvert politihjerte?!

11:50 am  
Blogger Mikkel said...

Winning the hearts and minds.

11:55 am  
Blogger Holten said...

Seriøst: PST er den einaste norske offentlege instansen eg har sett til no som har eit meiningsfylt nærvær både på Twitter og Facebook.

Gjer som meg, sett deg opp som både follower og fan. Da blir du ein av the untouchables. Banna bein.

2:47 pm  
Blogger Mikkel said...

Du sier noe der.

2:49 pm  
Blogger Mikkel said...

Sånn. Så er det ordnet.

3:01 pm  

Post a Comment

<< Home