Wednesday, May 13, 2009

Jeg bygger en trappe ut i ingenting


Fordi jobben min er så meningsfull må jeg koble av med å gjøre noe absurd og slitsomt.

2 Comments:

Anonymous KGL said...

Ikke ut i ingenting - ut i the wilderness, naturen, allting

5:46 pm  
Blogger Mikkel said...

Godt poeng.

5:57 pm  

Post a Comment

<< Home