Friday, May 29, 2009

Demo kl. 17:00 foran TV2-huset

Fordi vi er mot fri presse og ytringsfrihet! ...eller, nei vent. Nå ble jeg usikker. Kanskje det er fordi TV2 finansierer fascistisk virksomhet? Appeller ved bl.a. den verdensberømte Mikkel Grüner! Ingen kulturelle innslag, jeg lover! Fri bar! Nei, det var det visst ikke. Da må jeg ha misforstått.

-----------

ADDENDUM: Her følger, på oppfordring, et unikt blikk inn i hodet til en populistisk demagog. Mine notater til en appell i forbindelse med David Irvings besøk i Norge, finansiert av TV2:

Kamerater!

Hva er D.I.? Iflg. pressen: Omstridt historiker, forfatter av omstridte historiske verker, omstridt forsker. Lite "omstridt" ved Irving. bred enighet om hva han er. Han er ikke historiker: Ingen historisk utdannelse, samlet vitenskapelig miljø avvist bøker og artikler som løgn. Tapt mange rettssaker og uønsket mange land. Avsonet flere fengselsdommer for sin virksomhet.

Hans livsverk over tid gått fra svermeri for kjente fascistiske figurer, til betydelig arbeid FOR den fascistiske ideologi, og et forsøk på å benekte fascismens forbrytelser ved: tåkelegge historiske fakta. Bl.a. benekte Holocaust, Hitler-Tysklands forsøk på å utrydde det jødiske folk i Europa.

Politisk er D.I. i konstant bevegelse lengre ut mot den ekstreme høyresiden. Om selv tror på egne løgner kan være uklart.

Sannheten: David Irving er fascist. (X for eff.) ---- >Beskriver seg selv som "moderat fascist", (hva det så betyr - enten eller).

Det han bedriver kun beskrives som pol. virksomhet. Lever bl.a. av å skrive fascistisk litteratur, ja, men ikke alt - aktiv på en rekke fronter. Dette er en industri. Konstant foredragsturne rundt i verden. Knytter bånd ml. tyske, franske, spanske, engelske nyfascister. Bygger nettverk og organisasjoner. Har f.eks. tidligere søkt å samle den engelske ekstr. høyreside i ett parti under eget banner. (ekspl. Mosley, Brit. Union of Fasc.??) .

IKKE en marginalisert særing med "omstridte" meninger.

Sannheten er: David Irving er en fascistisk ideolog og politiker.

(X for eff. ------>) Kommet frem at TV2 nå nylig betalt Irvings reise og opphold i Norge for intervju.

Nå føles det litt rart å skulle stå her og måtte forklare TV2 hvorfor vi synes det er problematisk at tv-kanalen finansierer fascistisk virksomhet i Norge. Men det gjør vi altså.

---

Ville TV2 betalt reise og opphold for Joseph Goebbels?

TV2 vil fortelle oss at bare rapporterer nyhetene. At D.I.s fascistiske propag. har nyhetsverdi. At i ytringsfrihetens navn, hellige, rene, jomfruelige ytringsfrihet.

Retorisk grep som etterhvert har måttet venne oss til. Hver gang pr. fasiliterer flertallets hets mot mindretallet, gjør seg til mikrofonstativ for de mest motbyd. kreftene i samfunnet, hver gang legitimerer ekstreme, rasistiske synspunkter ved å mangfoldiggjøre dem, så ----- gjøre seg uangripelige ved å bruke ytringsfriheten som skjold. Feigt og uærlig.

Ikke stå her og angripe ytringsfriheten - DOG kritisere nyhetsmedienes valg av hvilke ytringer de velger å videreformidle, og hvilken måte de gjør det på. Ytringsfriheten er min, og David Irvings, rett til si hva vi tenker i et fritt samfunn. (At Irving som fascist ønsker å frata meg den retten er en annen sak.) (X for eff.)

Ytringsfriheten ikke PLIKT til å kringkaste enhver ekstrem ytring. I HVERT FALL ikke et carte blanche til å finansiere virksomheten til en fascistisk propagandist.

Vi vet at mediene ikke bare formidler nyheter, "fakta", ---> formidler fortellinger. Fort. først og fremst være underholdene. Måten mediene underholder oss er bl.a. ved å skape og oppretholde konflikt. Her er TV2 absolutt ikke alene. Fenomen som har forgiftet off. debatt i årevis.

Skjermbildet av bordet ---> debattantene hver sin side, med den "nøytrale", "objektive" pressen som ordstyrer i midten. Ikke for å bli enige, eller kompromiss, eller finne beste løsningen for involv. parter - nei. Søker uenigheten. Holder liv i konflikten, energien, spenningen som mediefortellingen lever av. Mediefortellingen slutter aldri. Ingen lever lykkelig til dagers ende, for så ---> ikke noen grunn til å tenne for fjernsynet i morgen.

Konflikten må holdes i live. Ellers forvinner seerne, og hvis seerne forsvinner, forsv. annonsørene.

Problemet: at fremstillingen av samf. debatten som akse 2 poler ikke bare en forenkling: I noen tilfeller direkte farlig. Farlig når med. gir stemme til ekstr. krefter og synspkt. på måte som trekker dem inn og gjør dem likeverdige, gjør dem legitime.

------

Men hva er det som er så farlig med det da, vil noen spørre. Tanker bare tanker.

Tanker omsettes ---> handlinger. Tanker ----> stemmer ved neste stortingsvalg, hvor vi for første gang ser en reell risiko for at FrP kan komme i regjering, med sin muslimhets, sine lukkete asylmottak og sine eutanasilover. Foreløbig ----> bare tanker. Tankene ut av hodet gjennom munnen, og fra munnen over i mikrofonen (pek for eff.), inn gjennom ørene ---> inn i hodet på andre idioter.

Vi har sett hvordan klimaet i den den off. debatt gradvis, i løpet siste 10-15 årene mer og mer giftig. Sett hvordan TV2 har bidratt til dette. Husker Oddvar Stenstrøm ledende spsml: "Synes DU det greit at invandrerne kommer her og voldtar datteren din, eller vil du heller ha FrP i regjering? Ring inn og stem. "

Gammelt nytt at kommersielle tv-kanalen TV2 representerer høyrekreftene i dette landet. Det har vi vennet oss til, og det er på en måte greit. (?)

Men finansiere D.I. har TV2 ny rolle som iscenesetter, event-byrå for nyfascismen -----> IKKE greit.

Vet ikke helt hvordan forklare det i et språk som TV2 forstår. Men når TV2 klemmer David Irving inn som en slags fascistisk wienerpølse (?) i en sandwich mellom Mot i Brøstet og Hotel Cæsar, så blir det ikke bare usmakelig, det blir direkte helsefarlig.

Ikke være så mye å kreve av TV2 at for fremtiden avstår fra å finansiere fascistisk virksomhet. (X)

Takk.

-----

(Hvis tid: Norgespatriotene, Vigrid stiller lister til valget ved høsten, TV2 finansierer indirekte deres valgkamp - Irving har meldt ankomst til sommer)

(Hvis tid: Problematikk hotellene Lillehammer: Irving tjente 150.000 kr. på TV2 sin dekn.)

6 Comments:

Blogger mrtn said...

WTF? Hvilken appell?

9:48 am  
Blogger Mikkel said...

Et retorisk mesterværk. Jeg kan sende den til deg mot et lite honorar.

10:30 am  
Blogger mrtn said...

fyr løs

10:39 am  
Blogger Mikkel said...

Jeg poster den.

11:58 am  
Blogger mrtn said...

Fin appell!

12:50 pm  
Blogger Mikkel said...

Takk takk. Kampen mot fascismen er som å klippe gresset.

Det slutter aldri å gro, hvem gidder å bruke helgen på det, det er kjedelig, uglamorøst, tanketomt arbeid, men DET MÅ GJØRES.

And on that note.

1:59 pm  

Post a Comment

<< Home