Wednesday, March 04, 2009

BT: Fokus på muslimproblemet

Bergens Tidende går foran i kampen mot snikislamifiseringen som har lammet vårt samfunn.

Legg spesielt merke til artikkelen om islamen som vil innføre sharia-steining i barnehagene.

La nå Siv få prøve seg. La nå Siv få prøve seg. La nå Siv få prøve seg.

ADDENDUM: Igjen får BT sin nett-redaksjon sagt mer enn tusen ord:

La nå Siv få prøve seg. La nå Siv få prøve seg. La nå Siv få prøve seg.

2 Comments:

Anonymous Hjorthen said...

Litt fjollete overskrift den der med sharia inn i jusstudiet, for her får fjolsa vann på mølla, men det er ikke snakk om å åpne lovverket for sharia, og hun som foreslår dette har ikke funnet snev av snikislamisering i lovverket enda hun har lett etter det?

9:38 am  
Blogger Mikkel said...

Illustrasjonsbildet og overskriften formidler: "Denne imam ønsker å innføre sharia i Norge!"

Artikkelen handler om noe annet.

Bare en observasjon.

1:13 pm  

Post a Comment

<< Home