Thursday, February 26, 2009

Til forsvar for FrP

Jeg har vanskelig ved å skjønne den massive kritikken mot Siv Jensen og FrP. Jeg blir veldig oppgitt og skuffet. Dette er typisk norsk misunnelse på sitt typisk norskeste.

Det blir fremstilt som om partiet ved sine avvikende synspunkter virker splittende på landet. Dette er jo beviselig feil. FrP ønsker tvert imot å virke samlende på nasjonen. Dette fremgår tydelig av partiprogrammet.

Per Sandbergs krav om lukkete asylmottak har også blitt bevisst fordreid av den venstrevridde pressen. Det er et faktum at mange asylsøkere sliter med konsentrasjonsvansker, og trenger mye bedre behandling enn det de får i dag. Naturmedisinsk pleie i skog og mark har veldokumentert effekt, og FrP ønsker derfor som en forsøksordning å opprette egne bivuakkleirer for dette.

I klimaspørsmålet er FrP helt på linje med den nyeste forskning. Norge er verdens syvende største eksportør av naturgass, og FrP ønsker å satse videre på dette området. Den norske gassen transporteres både i ren form via rørledning, og også som tørrgass. Gassen samles i særlige kamre og fordeles derfra videre til Europa og verden. Denne aktiviteten ønsker FrP å utvide betydelig i årene som kommer.

For å oppsummere: En stemme til FrP er en stemme til nasjonal samling. En stemme til FrP er en stemme til konsentrasjonsleirer og gasskamre.

Så ta dere sammen, dere typiske norske misunnere der ute. La nå Siv få prøve seg. Heia Siv! Heia Siv!

4 Comments:

Anonymous Kgl said...

Gerade an der Grenze

5:26 pm  
Blogger anon said...

testing the waters?

7:45 pm  
Blogger Mikkel said...

Jeg bare utvider en gammel vits litt.

8:36 pm  
Blogger Lasse said...

Det kalder jeg en håndfri mobiltelefoninstallation!

7:11 pm  

Post a Comment

<< Home