Friday, February 06, 2009

- Menn med fiskerskjegg er ikke egnet til å bli filosofer

Menn som må gå med fiskerskjegg for å posisjonere seg kulturelt, bør ikke bli professor emeritus i filosofi. Det mener en normal person SHÄDY ÄCRES har vært i kontakt med.

Den helt vanlige borgeren er sterkt bekymret over at Universitetet i Lüleå tillater eldre professorer å kultivere fiskerskjegg.

- Som akademiker er man representant for en statlig instans som driver med normalitet. Da må man legge unormale ting som fiskerskjegg til side, sier den normale.

Nøytralt
Han mener det er naturlig at akademia skal speile befolkningen for øvrig, og at det skal være bred rekruttering både når det gjelder klasse, religion og etnisitet.

- Men dersom personen ikke skjønner at en må legge private og gruppemessige markører til side, er vedkommende ikke klare for å rekrutteres til akademia, sier den normale.

Han mener det særlig i disse dager er viktig at akademia er nøytralt, når så mange konflikter oppstår rundt kultur og kulturell symbolikk.

Omstridt
- Hvordan skulle professorer med fiskerskjegg kunne forvente å bli tatt alvorlig når de skal undervise normal ungdom uten gammelkonservative vestlandsverdier? Det sier seg selv at dette er svært problematisk, sier borgeren.

Forslaget om å tillate professorer i filosofi å kultivere fiskerskjegg blir omfavnet av både Pensjonistpartiet og Kystpartiet. Men verken Sosialistisk Venstreparti eller Akademikernes Fellesforbund mener at det bør være lov å bruke den kulturelle markøren.
(© NTB)

2 Comments:

Anonymous HvaHunSa said...

*Fnis*

5:47 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tvangsbarbering av akademikere NÅ!

(Og ta med trønderpolitiets snurrebarter i samme slengen...)

5:54 pm  

Post a Comment

<< Home