Monday, February 09, 2009

Faen

Stoltenberg-rapportens konklusjoner ligger så tett opp av mine egne forsvarspolitiske synspunkter at jeg ser meg tvunget til å endre mening. Fra nå av tar jeg til orde for innsettelsen av ufleksible, ikke-tverfaglige innsatsstyrker langt fra verdens brennpunkter, gjerne kombinert med et allianseforhold til Uruguay.

3 Comments:

Anonymous kgl said...

Mikkel modsat

10:38 pm  
Blogger mrtn said...

Personlig synes jeg vi bør flyovervåke Nordpolen - du vet aldri hva isbjørnene driver på med, der oppe - og at vi straks bør innstifte ufleksible, ikke-tverrfaglige innsatsstyrker som skaper katastrofer, digitale angrep og krigsforbrytelser.

4:00 pm  
Blogger Lasse said...

nej, nej nej.

Afskaf forsvaret - og byg atomvåben - eller tru med at sende al olien på verdensmarkedet- eller en kombination!?!!

- byg olievåben og send atomer på verdensmarkedet.

- ej OK den sidste var lidt fjollet.

5:02 pm  

Post a Comment

<< Home