Thursday, February 21, 2008

Færre flyktninger til Bergen

Hvis byrådet i Bergen får viljen sin i bystyremøtet kommende mandag, blir opp til 75 færre flyktninger bosatt i Bergen i 2008 enn det IMDI har bedt Bergen Kommune om. Det betyr at minst 50 flyktninger blir sittende på asylmottak og råtne på 6 kvadratmeters rom på ubestemt tid, uten meningsfylte aktiviteter og uten særlig gode fremtidsutsikter. EDIT: Derfor burde alle som kan og vil, utføre litt sivil ulydighet og huse noen flyktninger hjemme på ubestemt tid. Dere andre kan stille dere i kø utenfor gamle rådhus på mandag og lynsje byråder i tur og orden. Jeg mener lønsje.

Labels:

3 Comments:

Blogger mrtn said...

Jeg hadde lyst til å komme med en morsom kommentar - fordi hvis man ikke kan le av fascisme, hva kan man da le av? - men dette er bare trist.

8:29 pm  
Anonymous fatima said...

I�m so releived to read that you think people like me should have a place to live even when we dont get a place legaly me and my family would like to live at your place is that possible?

6:59 pm  
Blogger Mikkel said...

Parts of your family are always welcome. I think you know which ones I'm referring to.

9:05 pm  

Post a Comment

<< Home