Tuesday, October 02, 2007

(sic)

"Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjæring."

Kong Harald V av Norge ved Stortingets åpning

4 Comments:

Blogger Mikkel said...

SHÄDY ÄCRES, som tilfeldigvis fulgte direktesendingen på NRK mens vi var logget inn på blogger, var først ute med denne nyheten i hele universet! YES! Citizen journalism at its finest.

10:19 am  
Blogger Lasse said...

Fantastisk!

8:27 pm  
Blogger mrtn said...

Denne var i Klassekampen idag. Du er vanvittig cøtting ædge, altså.

11:10 am  
Anonymous børvis said...

it's like a freudian slip

7:25 pm  

Post a Comment

<< Home