Thursday, October 25, 2007

Folk flest, med andre ord


"I gjennomsnitt finner rapporten at de største feiloppfatningene opptrer hos de som er eldre, mindre utdannet, bor utenfor store byer, tjener under gjennomsnittet eller stemmer FrP."

Bombe.

3 Comments:

Blogger Mikkel said...

"Vi ser de
minste feiloppfatningene hos dem som er yngre, høyere utdannet eller studerende
(hvis vi antar at inntektsgruppen under kr. 100.000 i stor grad består av studenter), bor
i byen, og spesielt i hovedstadsregionen, eller stemmer på SV."

Bombe.

5:13 pm  
Blogger mrtn said...

Vi er så velinformerte, altså.

9:25 pm  
Blogger mrtn said...

Utrolig bra illustrasjonsgrafikk, forresten.

9:37 pm  

Post a Comment

<< Home