Friday, September 28, 2007

Baker Brun baker Bergen litt brunere

Demokratiet seirer! Det er nå klart at Bergen får ordfører fra Fremskrittspartiet, partiet for folk flest*.

Dette er selvsagt et stort nederlag for venstresiden her i byen, men samtidig en mulighet til å gå i oss selv og tenke over hva i HELVETE vi skal gjøre nå.

Selv har vi tenkt å bidra med det vi kan best: Psykisk terror, mobbing og pøbleri. SHÄDY ÄCRES erklærer fra i dag av uinnskrenket ubåtskrig mot Baker Brun og hele resten av Brunskjortebyrådet. Alle er velkomne til å slutte opp under vårt banner.

*) Dvs. hvite nordmenn.

3 Comments:

Blogger Sara said...

Som folkevalgt føler jeg at jeg har et klart mandat til å stå bak dette manifestet.

8:26 pm  
Blogger mrtn said...

Jeg er med. Hurra!

12:20 pm  
Blogger Jozef K. said...

Ja det er trist. På den annen side får vi håpe at også Frp blir ansvarliggjort, at de blir moderert av ansvaret som følger med å sitte i posisjon. Det er kanskje den beste måten å tynne ut brungrumset.

Men bevares vi må være årvåkne.

8:42 pm  

Post a Comment

<< Home