Friday, June 15, 2007

Rettferd for Obiora!
Dette sto på trykk i dagens BA. Jeg har vel egentlig ikke noe å tilføye, utover det som fremkommer i artikkelen. Hvis noen ellers skulle være interessert i mine meninger om drapet på Eugene Obiora, og om institusjonalisert rasisme generelt, kan de komme på åpent møte onsdag den 20. juni kl. 18 i studenthuset, Nygårdsgt. 1B, 3etg.

På grunn av medieoppmerksomheten rundt denne saken har vi midlertidig innført siling på kommentarfeltet. Vi håper dere har forståelse for dette.

13 Comments:

Blogger suttonhoo said...

dude that's you!

(why does everything interesting have to be in another language? sighs the not-so-polyglot.)

what's with the bikini babes?

3:17 pm  
Blogger mrtn said...

De som er interesserte i saken kan også lese klagen fra Obioras bistandsadvokat Raja. Den ligger her.

3:32 pm  
Anonymous ungovernable said...

Stå på!

4:41 pm  
Anonymous Vilde Malene Sæverud said...

Det er ikke noen som blir blåst her. Jeg synes det å identifisere politimannen Trond Volden med fullt navn og bilde er helt på plass. Kanskje er det selvtekt men selvtekt er en nødvendighet når autoritetene er inkompetente. Trond Volden trenger å bli konfrontert med konsekvensen av sine handlinger. Trodde han at uniformen hans ville beskytte ham mot ansvar for menneskeliv?
Også medienes fokus på hans rettssikkerhet fremfor Obioras rett til livet, gir meg frysninger ned over ryggen!

5:32 pm  
Anonymous Richard said...

Jeg er selvsagt i mot selvtekt. Men vi bør også presisere at dette er langt mildere enn selvtekt, vi bare peker på en person som det er all grunn til å mistenke for en alvorlig straffbare handling. Ved å gå ut med navnet har det blitt avdekket at Trond Volden har vært involvert i flere tvilsomme episoder, hvorav ikke alle har blitt meldt til SEFO.

Myndighetene står ansvarlig overfor borgerne. Til dette trenger vi informasjon om hva myndighetene holder på med. Dette er det mange som ikke har skjønnt.

La oss håpe at vi ikke får en ny bumerangsak.

7:22 pm  
Blogger Mikkel said...

Suttonhoo - This is the issue:

Like many other local bloggers, we've published the name and picture of a policeman (see sidebar), one of four policemen involved in the arrest of a Norwegian-Nigerian man named Eugene Obiora last fall.

Obiora had refused to leave a social welfare office when his request for help was turned down. It was his son’s 12th birthday. He was calm when police arrived, but the situation soon escalated.

According to witnesses, one of the policemen put on black leather gloves and said: "I am going to strangle him."

Obiora was then strangled to death while handcuffed. Resuscitation was not attempted. He was left to die on the curb outside the welfare office.

One of the policemen in question has a history of racist abuse. In 1999 he was involved in the arrest of a black woman who, while working as a cleaner in a bank, accidentally triggered the alarm. As the policeman choked her, security cameras caught him saying: “You black devil”. It is documented that the same policeman also on at least one other occasion put the same disputed type of chokehold on an immigrant.

The internal affairs division just exonerate all the policemen involved, and the head of the policemen’s union had the audacity to characterize the arrest of Obiora as “good police work”.

Police have tried to keep the name of this “good policeman” secret from the public, but his identity is being made public by protesters in an attempt to put pressure on the state attorney and justice department. We felt it was our duty to participate in this campaign. We have also been busy arranging protests.

We want the four policemen tried for manslaughter, and we will not relent until that happens.

Local newspapers picked up on the story after posters showing the policeman’s face was used to advertise a public meeting on institutionalised racism. As I am one of the speakers at the meeting, they called me to get my opinion. The article questions whether my position as member of the Socialist Party’s local group for ethnic equality makes the civil disobedience contentious.

In the interview I express the opinion that I find the issue uncontroversial, since it is the Party’s official view that the policemen should be tried, and anyway the Socialist Party has room for many different opinions (local Party leaders have confirmed this view today).

Furthermore, I ask why this policeman’s rights should be more important than Obiora’s, and urge those who disagree to read the shocking witness statements. I also express the opinion that the police have brought this controversy on themselves by not reacting in the necessary manner.

Further down the page, a police spokesperson is shocked and horrified at what we’ve done.

That’s more or less it. The bikini babes I have nothing to do with. You can’t pin that on me.

12:08 am  
Blogger Martin Grüner Larsen, MA said...

Mikkel forgot to mention the wonderfully performative nature of the policeman's name: Trond Volden literally means Trond The Violence.

12:12 pm  
Blogger suttonhoo said...

holy crap.

thanks for the rundown -- this story didn't make the local papers.

solidarity.

5:54 pm  
Blogger Sara said...

Politiet i Bergen fjerner de omstridte plakatene som bevismateriale.

7:08 pm  
Blogger Ørjan Hillestad said...

Jeg støtter deg helhjertet i sak her, politimannen bør i retten og saken bør ikke få hvile før den tid. Imidlertid har jeg problemer med at du offentliggjør navnet. Det går på rettsprinsippet om at ingen er skyldige før de er dømt.

Gapestokk og sivil ulydighet som dette vil gjøre det lettere for politiet å slipppe unna med argumentet om at det er grupper på siden av samfunnet som står mot dem i Obiorasaken. Og det er det ikke, vi er mange moderate mennesker som er pissed off også.

Publisitet blir lettere, men om det gjør det lettere å få myndighetene til å få ut fingeren, vet jeg ikke. Ikke bare vil vi ha disse mennene i retten, men det er like viktig at kuksugerorganet for politisaker blir skrotet og byttet ut med noe som virker.

7:57 pm  
Blogger Mikkel said...

Takk for synspunktet.

Problemet var at saken allerede var ferdigbehandlet. Uten den medieomtalen offentliggjøringen av politimannens navn og bilde medførte ville saken etter all sannsynligheten sluttet på et skrivebord.

Det øyeblikket saken kommer for en domstol fjerner vi bildet.

8:04 pm  
Blogger FascistBaby said...

"Også medienes fokus på hans rettssikkerhet fremfor Obioras rett til livet, gir meg frysninger ned over ryggen!"

Og jeg er HELT OG HOLDENT ENIG!

Se også her, for engelskspråklig appell og blåsning.

8:54 pm  
Anonymous Richard said...

Politimenn har krav på rettssikkerhet som alle andre. Problemet er at politiet samt politimennenes fremste tillitsvalgte (Arne Johannesen) bruker mest energi på beskytte Trond Volden og hans kollegaer.

Ved å offentliggjøre navn og bilde har det blant annet blitt avdekket at Trond VOlden har vært involvert i flere tvilsomme episoder og at han har et visst rykte i Trondheim. Slik informasjon er avgjørende for at offentligheten skal kunne kikke myndighetene i kortene. Når politiet selv er så intenst opptatt av hemmelighold får vi straks mistanke om at de har noe å skjule. Politiet i et sivilisert land skal ikke ha noe å skjule. Dersom Trond Volden ikke har noe på samvittigheten er det ikke noe problem at navn og bilde er ute. Dersom han har noe på samvittigheten bør navn og bilde komme ut.

I utgangspunktet offentliggjøres navn og bilde bare på tiltalte, ikke mistenkte. Men det er påfallende at når det er journalister eller politimenn som er i søkelyset(jf pølsekasteepisoden eller TV2-journalisten som fraterinserte med terrormistenkte) så driver media omfattende selvsensur.

F.eks. i Natal-saken er navnet på de mistenkte allerede offentlig kjent gjennom pressen.

5:20 pm  

Post a Comment

<< Home