Friday, June 29, 2007

Demo


Demonstrasjon 30. juni
Rettferdighet for Obiora!


Riksadvokaten har bestemt seg for å sende saken om drapet på Obiora tilbake til Spesialenheten for politisaker.
Den slags etterforskning som bedrives der har vi fått nok av!
Den forrige etterforskningen ble leder av en tidligere kollega av de mistenkte politimennene. Og noen utenfra måtte informere dem om at politimannen som tok kvelertaket på Obiora 2 ganger tidligere hadde blitt anmeldt for å ta kvelertak på personer med mørk hudfarge.


VI KREVER:
• En ny, uavhengig granskning
• Saken må prøves for retten
• De involverte politifolkene må permitteres inntil saken er
ferdig behandlet
• Rasismeanklager mot politiet må behandles av personer
med spesialkompetanse på området
• Politimesteren i Trondheim, Per M. Marum, må trekke seg
seg fra stillingen

Møt opp på kl. 14:00 på
Torgallmenningen, ved "den blå steinen
Demonstrasjonen støttes av:
Felles Innvandrerråd i Hordaland, Internasjonale Sosialister, Kontaktutvalget
mellom innvandrere og styresmakten, Kurdisk Kulturforening, Miljøpartiet de
Grønne, Radio Tamil, Rødt/RV, Rød Ungdom, Sentrumsalliansen, Sosialistisk
Venstreparti, Sosialistisk Ungdom, Tamilsk Organisasjon

2 Comments:

Anonymous Sexy Sadie said...

Politiet kan ikke være seg bekjent av å ikke etterforske det her enda en gang.

12:04 pm  
Blogger Mikkel said...

damn straight.

3:21 pm  

Post a Comment

<< Home