Saturday, August 13, 2005

Testing, testing

So, there was a storm, and, like, the antenna was knocked over. To avoid feedback we had to rewire the entire flux capacitator. The only problem was that we had to circumvent the English circuits. Until we’ve got it fixed, we’ll have to broadcast in another language. We hope you'll excuse us. With any luck, we'll be back in two thirds of a jiffy.

"INDLEDENDE BETRAGTNINGER OM KONGERIGET FINNMÄRCK; Et dejligt Land er Finnmärck, dette vort forunderlige Naboland. Et prægtigt, naturskønt Rige, ret et herligt Bosted for de blonde og blaaøjede Mennesker, der lever i det – fra Rigshovedstaden Stöckfisck i Syd til Ishavskysterne i Nord, Fra de dybe Fjorde der omgiver den traditionsrige Hansestad Lüleå i Vest til Skærgaardene i Øst. Frodige Øer adskilte af glimtende Sunde, øde, ufrugtbare Snemarker, høje Bjærge, brede, dybe Dale og flade Sletter, vældige Skove og store, skvulpende Søer, bølgende Landskaber og golde Sandflader.

Ja, indenfor Finnmärcks Grænser rummes store Modsætninger, baade hvad Naturen og Folkelivet angaar. Indbyggerne er højst forskellige i Landets Egne og Regioner. Der er en kvik, opvakt Befolkning i de tæt bebyggede Landbrugsomraader omkring Byerne, hvorimod de gudfrygtige Beboere i de ensomme, stille Skovegne er tunge og alvorlige i al deres Færd. Byboerne, især Stöckfisckerne, er livlige og pyntelige. Kväpödderne, højt mod Nord, som tilhører en anden Folkestamme, lever afsondret og klæder sig tarveligt i Elsdyrskind.

Overalt hvor man gaar er det som mærker man Kæmpers Fodtrin og Guders Aandedrag – Historiens Vingesus! Ja det er som om gamle Sagn og Minder lægger et Trylleskær over hele dette oldgamle Sagaland. Er det måske derfor vi kender så lidet til vort skandinaviske Broderfolk og dets Skikke – Er det derfor den jævne Dansker knapt nok kan udpege Finnmärcks Beliggenhed på et Landkort over Nordens Riger?

Nuvel – Lad da dette lille Skrift raade Bod på Sagen! Nok er dette en Rejseskildring, men en Rejse gennem Finnmärck er jo samtidig en Rejse gennem Landets Geografi og Historie.

Kom, lad os give os ud på en rask Rundrejse!”

(Uddrag fra En Rejseskildring af Theodor v. Wildenraadt, Nationaloplysningsforlagets månedshæfte Gjallarhorn, 1906)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home